MW - Ubezpieczenia Michalina Wójtowicz. Biuro ubezpieczeń Sanka, Krzeszowice

Ubezpieczenie gospodarstw rolnych

• Ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
• Ubezpieczenie budynków rolniczych
• Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Do ubezpieczeń rolnych zaliczamy przede wszystkim trzy rodzaje ubezpieczeń obowiązkowych dedykowanych posiadaczom gospodarstw rolnych: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.